12/21/2010

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA)

____________________________________________________________

Please not that this is done by Nurshazwani, Nurain, Farah Wahida, Nuraisya, Syamimi, and Nurul Syazwani. I’m just helping them to post this on the blog using my account because there is something wrong with their own account which I also don’t know what.
____________________________________________________________

TAKRIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHA)

Keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah suatu keadaan di mana seseorang pekerja memerlukan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk dirinya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.

Merupakan satu bidang yana bertujuan melindungi kesihatan,keselamatan dan kebajikan pekerja.

Keselamatan tempat kerja merupakan suatu aspek penting didalam sesebuah organisasi syarikat.

Merupakan salah satu tanggungjawab majikan di bawah akta kesihatan dan keselamatan pekerjaan 1994 malaysia untuk mengambil berat tentang kesihatan dan keselamatan para pekerja ketika berada didalam sesebuah syarikat.

Akta ini dikawalselia oleh Jabatan Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan dari Kementerian Sumber Manusia.

 

SEJARAH (OSHA)

Keselamatan pekerjaan diperkenalkan oleh jabatan kilang dan jentera dari kementerian sumber manusia berikutan insiden letupan kilang mercun di Sungai Buloh yang berlaku pada 1994.

Ketika berlakunya kejadian tersebut, berpuluh-puluh pekerja terperangkap dan terkoban didalam insiden tersebut.

Selain itu sejarah OSHA boleh di jejak seawal tahun 2500 sebelum masihi di Babylon,melalui hammurabi.

• Era Keselamatan Dandang (Sebelum 1914)

• Era Keselamatan Jentera (1914-1962)

• Era Keselamatan Industri (1953-1962)

• Era Keselamatan & Kesihatan Industri (1970- 1994)

• Era Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (Selepas 1994)

 

ERA KESELAMATAN DANDANG (Sebelum 1914)

Tugas utama keselamatan pekerjaan yang pertama dilaksanakan di malaysia pada tahun 1878 olel William Givan.

Beliau bertugas memeriksa keselamatan dandang stim di lombong bijih timah.

Pada tahun 1892 terdapat 83 dandang di negeri perak.

Enakmen dandang stim bersifat kernegerian ketika itu.

Pada tahun 1908 kesemua negeri-negeri melayu berekutu mempunyai perundangan dandang tersediri dikenali “ Inspector Of Booiler”

 

ERA KESELAMATAN JENTERA (1914 -1952)

1 januari 1914 enakmen dandang stim di mangsuhkan,digantikan dengan “ Machinery Enactment”.

Ketika itu “Inspector Of Boiler”di mansuhkan,digantikan “ Inspektor Of Machinery And Assistant Inspector Of Machinery”

Ketika itu jentera-jentera kebanyakannya tertumpu di sektor perlombongan.

 

ERA KESELAMATAN INDUSTRI (1953-1967)

Cawangan kejenteraan berada di bawah jabatan galian sehingga 1962.

Ia dipisahkan dari jabatan galian dan ditukar kepada jabatan kejenteraan.

1953 semua enakmen ini digunakan di negeri melayu bersekutu dan tidak bersekutu serta negeri selat di mansuhkan, digantikan dengan ordinan 1953.

 

PERATURAN-PERATURAN DI BAWAH OSHA 1994

Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (penyataan dasar am keselamatan dan kesihatan majikan) (pengecualian) 1995.

Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ( pegawai keselamatan dan kesihatan) 1997.

Peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (kawalan tehadap bahaya kemalangan besar dalam perindustrian) 1996.

Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan) 1996

Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (pengelasan, pembungkusan, pelabelan bahan kimia berbahaya) 1997

Perintah keselamatan dan kesihatan pekerjaan ( pegawai keselamatan dan kesihatan) 1997

 

KOMPOSISI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Organisasi Dalam OSHA

Akta Keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 (Akta 514)

Akta kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)

Sebahagian Daripada Akta Petroleum (Langkah-langkah keselamatan) 1984 (Akta302) – talian paip & simpanan pukal.

• PENGERUSI - Majikan/ Pengurus yang di beri kuasa

• SETIAUSHA – Pengawai Kesihatan dan Keselamatan

• WAKIL MAJIKAN DAN PEKERJA - 2 Wakil-jika pekerja kurang dari 100 orang, 4 Wakil- jika pekerja lebih dari100 orang, Pengurus bahagian/ Penyelia bahagian

• WAKIL PEKERJA - 2 wakil – jika pekerja kurang dari 100 orang, 4 wakil - jika pekerja lebih dari 100 orang, Perlantikan di buat oleh : Dipilih oleh pekerja-pekerja,Dipilih oleh majikan, Mewakili pelbagai bahagian tempat kerja

KELEBIHAN MENGETAHUI

• Keadaan merbahaya

• Kelakuan tidak selamat

• Punca kemalangan

• Undang-undang dalam OSHA

• Penyebaran maklumat

 

Safety First!!!

2 comments:

  1. cik,kenapa kami tak boleh post dalam blog nih??
    saya dah bagi email saya,tapi dalam email saya still lagi tak dapat invitation blog osha dari cik
    macam mana nih?????
    email saya wanisohaimi@gmail.com

    ReplyDelete